Vill du veta mer?

<p>F&ouml;rs&auml;kringskassan &auml;r nyckeln till att du ska f&aring; r&auml;tt till ers&auml;ttning n&auml;r du &auml;r sjuk. F&aring;r du pengar fr&aring;n dem kommer du ocks&aring; att f&aring; pengar fr&aring;n din kollektivavtalade sjukf&ouml;rs&auml;kring fr&aring;n och med dag 15.</p> <h5>Arbetsgivaren betalar sjukl&ouml;n de f&ouml;rsta tv&aring; veckorna</h5> <p class="Frval">De f&ouml;rsta 14 kalenderdagarna betalar arbetsgivaren ut 80 procent av l&ouml;nen i sjukl&ouml;n (efter ett karensavdrag). Senast efter 7 kalenderdagar m&aring;ste du kunna visa ett l&auml;karintyg. Sjukl&ouml;nen f&aring;r du helt enkelt genom att arbetsgivaren g&ouml;r ett avdrag p&aring; din vanliga l&ouml;n.</p> <h5>F&ouml;rs&auml;kringskassan bed&ouml;mer om du f&aring;r sjukpenning efter tv&aring; veckor</h5> <p>Efter 14 kalenderdagar &auml;r det F&ouml;rs&auml;kringskassans uppgift att bed&ouml;ma om du kan f&aring; sjukpenning. Du kan d&aring; vara sjukskriven p&aring; 25, 50, 75 eller 100 procent.</p> <ul> <li>Din arbetsgivare ska anm&auml;la att du &auml;r sjuk till F&ouml;rs&auml;kringskassan.</li> <li>Du ska skicka in ett l&auml;karintyg.</li> <li>Du ska ans&ouml;ka om sjukpenning. Det g&ouml;r du p&aring; forsakringskassan.se eller p&aring; en blankett.</li> </ul> <p>Om F&ouml;rs&auml;kringskassan f&aring;r in allt de beh&ouml;ver fattar de beslut inom 30 dagar och du f&aring;r den f&ouml;rsta utbetalningen s&aring; snart de &auml;r klara. Saknar de n&aring;got h&ouml;r de av sig.</p> <h5>Arbetsgivaren betalar ut kollektivavtalad sjukl&ouml;n dag 15&ndash;90</h5> <p>N&auml;r du f&aring;r sjukpenning fr&aring;n F&ouml;rs&auml;kringskassan f&aring;r du ocks&aring; kollektivavtalad sjukl&ouml;n fr&aring;n din arbetsgivare. Sjukl&ouml;nen betalas ut genom att arbetsgivaren g&ouml;r ett avdrag p&aring; din vanliga l&ouml;n. Du beh&ouml;ver inte ans&ouml;ka om sjukl&ouml;n.</p> <h5>Alecta betalar ut sjukpension fr&aring;n dag 91</h5> <p>Om du blir l&aring;ngvarigt sjukskriven kommer du att f&aring; sjukpension fr&aring;n Alecta ist&auml;llet f&ouml;r sjukl&ouml;n fr&aring;n arbetsgivaren fr&aring;n dag 91 (om du har tj&auml;nstepensionen ITP). Det &auml;r arbetsgivarens ansvar att anm&auml;la att du &auml;r sjuk.</p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE