Vad ska du tänka på?

<p>Så länge du är frisk behöver du inte tänka på något annat än att du är bra försäkrad om du har kollektivavtal. Sjukförsäkringen ingår automatiskt när du blir anställd. Du behöver inte fylla i någon hälsoprövning eller på något annat sätt redogöra för din hälsa. <br /><br />Du som har tjänstepensionen ITP kan få koll på din ekonomi med hjälp av Rådgivningstjänst.se – en gratis webbtjänst som ger personliga råd utifrån din situation. I rådgivningstjänsten ser du lätt hur din ekonomi skulle förändras om du blir sjuk en kortare eller längre tid. Du får också hjälp att avgöra om du är tillräckligt försäkrad i förhållande till dina utgifter.</p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE