Utan avtal?

<p>Om du blir sjuk på en arbetsplats med kollektivavtal får du sjuklön från din arbetsgivare och därefter sjukpension från Alecta om du blir sjuk länge. Den kollektivavtalade försäkringen ger dig är ett mycket bra ekonomiskt skydd om du blir sjuk en längre tid.</p> <p>Saknar din arbetsplats kollektivavtal kan arbetsgivaren ändå ha en sjukförsäkring, och i en del fall kan det vara en mycket bra sådan. Och ibland en ganska dålig.</p> <p>Du behöver därför själv kolla upp vad som gäller för dig och hur försäkringen funkar. Med kollektivavtal slipper du det, och kan istället lägga energin på annat.<br /><br /><br /></p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE