Hur får du pengar?

<p class="Frval">Alla som är sjuka får sjuklön från jobbet under de första två veckorna. Från sjuklönen ska arbetsgivaren göra ett karensavdrag, vilket ska motsvara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Är du sjukskriven längre tid får du därefter sjukpenning från Försäkringskassan. Med kollektivavtal får du också fortsatt sjuklön från jobbet.</p> <h5>Dag 2–14 Sjuklön från jobbet</h5> <p class="Frval">När du har sjukanmält dig kommer din arbetsgivare att betala ut sjuklön på 80 procent av din lön under de första 14 dagarna (efter karensavdraget). Sjuklönen får du tillsammans med den vanliga lönen. Kom ihåg att lämna in ett läkarintyg senast efter 7 dagar.</p> <h5>Dag 15–90 Sjukpenning från Försäkringskassan</h5> <p>Efter 14 dagar anmäler din arbetsgivare att du är sjuk till Försäkringskassan och du ska själv ansöka om sjukpenning. Du får den första utbetalningen så snart Försäkringskassan har gett dig rätt till sjukpenning.</p> <h5>Dag 15–90 Sjuklön från jobbet om du har kollektivavtal</h5> <p>Om du har kollektivavtal fortsätter arbetsgivaren att betala ut sjuklön till dig när du får sjukpenning. Med sjuklönen från jobbet får du upp mot 90 procent av din lön under de tre första månaderna du är sjuk. <br /><br /></p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE