Hur får du pengar?

<p class="Frval">Alla som &auml;r sjuka f&aring;r sjukl&ouml;n fr&aring;n jobbet under de f&ouml;rsta tv&aring; veckorna. Fr&aring;n sjukl&ouml;nen ska arbetsgivaren g&ouml;ra ett karensavdrag, vilket ska motsvara 20 procent av sjukl&ouml;nen under en genomsnittlig arbetsvecka. &Auml;r du sjukskriven l&auml;ngre tid f&aring;r du d&auml;refter sjukpenning fr&aring;n F&ouml;rs&auml;kringskassan. Med kollektivavtal f&aring;r du ocks&aring; fortsatt sjukl&ouml;n fr&aring;n jobbet.</p> <h5>Dag 1&ndash;14 Sjukl&ouml;n fr&aring;n jobbet</h5> <p class="Frval">N&auml;r du har sjukanm&auml;lt dig kommer din arbetsgivare att betala ut sjukl&ouml;n p&aring; 80 procent av din l&ouml;n under de f&ouml;rsta 14 dagarna (efter karensavdraget). Sjukl&ouml;nen f&aring;r du tillsammans med den vanliga l&ouml;nen. Kom ih&aring;g att l&auml;mna in ett l&auml;karintyg senast efter 7 dagar.</p> <h5>Dag 15&ndash;90 Sjukpenning fr&aring;n F&ouml;rs&auml;kringskassan</h5> <p>Efter 14 dagar anm&auml;ler din arbetsgivare att du &auml;r sjuk till F&ouml;rs&auml;kringskassan och du ska sj&auml;lv ans&ouml;ka om sjukpenning. Du f&aring;r den f&ouml;rsta utbetalningen s&aring; snart F&ouml;rs&auml;kringskassan har gett dig r&auml;tt till sjukpenning.</p> <h5>Dag 15&ndash;90 Sjukl&ouml;n fr&aring;n jobbet om du har kollektivavtal</h5> <p>Om du har kollektivavtal forts&auml;tter arbetsgivaren att betala ut sjukl&ouml;n till dig n&auml;r du f&aring;r sjukpenning. Med sjukl&ouml;nen fr&aring;n jobbet f&aring;r du upp mot 90 procent av din l&ouml;n under de tre f&ouml;rsta m&aring;naderna du &auml;r sjuk. <br /><br /></p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE