Varför är kollektivavtal bra?

<p>Är kollektivavtal alltid bra? Nej, bara för att det finns ett avtal finns det ingen garanti att det är ett bra avtal. Ett avtal som säger att minimilönen ska vara 2 kronor i timmen är förstås inte bra, lika lite som ett avtal som säger att man ska jobba obegränsat antal övertidstimmar utan ersättning.&nbsp;</p> <p>För att avtalen ska bli bra krävs det att den som förhandlar dem har koll på vad som är viktigt och hur man kan göra det så bra som möjligt. Som i alla förhandlingar är det också en fördel om parterna är jämnstarka och kan tänka sig att bjuda till för att alla ska bli nöjda. Efter en framgångsrik förhandling är båda parter nöjda och stolta med vad de har åstadkommit. Då blir avtalen bra.</p> <p>Det här gäller på alla nivåer av förhandling, alltifrån din lokala fackklubb som förhandlar med arbetsgivaren till ditt fackförbund som förhandlar med arbetsgivarorganisationen inom branschen du jobbar i till centralorganisationen PTK som förhandlar med Svenskt Näringsliv om villkoren i till exempel tjänstepensionen.</p> <p>Uttrycket ”den svenska modellen” har du kanske hört talas om. Innebörden är att fackförbund och arbetsgivarorganisationer förhandlar om kollektivavtal. När modellen skapades på 1930-talet såg arbetsmarknaden givetvis annorlunda ut än idag. Avstånden mellan arbetsgivare och arbetstagare var större i de stora företag som präglade industrisamhället. En stark fackföreningsrörelse växte fram för att stå upp mot arbetsgivarnas krav på de anställda. Idag ser det annorlunda ut. Allt fler arbetar på mindre företag i tjänstesektorn, där den som har grundat företaget kanske också är den som har längst arbetsdagar. För dessa företag är det en självklarhet att man behandlar sin personal väl. Personalen är som en investering och inte något lätt utbytbart. Man skulle kunna säga att fack och arbetsgivare i större utsträckning har gemensamma intressen idag än för hundra år sedan, särskilt inom tjänstesektorn.</p> <p>En stor fördel med kollektivavtal för dig som är anställd är att du slipper förhandla om alla olika förmåner på egen hand. Det kan vara svårt att ha koll på en rimlig procentsats för ersättning vid föräldraledighet, hur stort friskvårdsbidraget ska vara eller om det ska vara halv arbetsdag dag före röd dag eller inte. I kollektivavtalet gäller samma regler för alla. Detta är så klart också en fördel även för arbetsgivaren – kollektivavtalet är en färdig paketlösning.</p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE