Varför är kollektivavtal bra?

<p>&Auml;r kollektivavtal alltid bra? Nej, bara f&ouml;r att det finns ett avtal finns det ingen garanti att det &auml;r ett bra avtal. Ett avtal som s&auml;ger att minimil&ouml;nen ska vara 2 kronor i timmen &auml;r f&ouml;rst&aring;s inte bra, lika lite som ett avtal som s&auml;ger att man ska jobba obegr&auml;nsat antal &ouml;vertidstimmar utan ers&auml;ttning.&nbsp;</p> <p>F&ouml;r att avtalen ska bli bra kr&auml;vs det att den som f&ouml;rhandlar dem har koll p&aring; vad som &auml;r viktigt och hur man kan g&ouml;ra det s&aring; bra som m&ouml;jligt. Som i alla f&ouml;rhandlingar &auml;r det ocks&aring; en f&ouml;rdel om parterna &auml;r j&auml;mnstarka och kan t&auml;nka sig att bjuda till f&ouml;r att alla ska bli n&ouml;jda. Efter en framg&aring;ngsrik f&ouml;rhandling &auml;r b&aring;da parter n&ouml;jda och stolta med vad de har &aring;stadkommit. D&aring; blir avtalen bra.</p> <p>Det h&auml;r g&auml;ller p&aring; alla niv&aring;er av f&ouml;rhandling, alltifr&aring;n din lokala fackklubb som f&ouml;rhandlar med arbetsgivaren till ditt fackf&ouml;rbund som f&ouml;rhandlar med arbetsgivarorganisationen inom branschen du jobbar i till centralorganisationen PTK som f&ouml;rhandlar med Svenskt N&auml;ringsliv om villkoren i till exempel tj&auml;nstepensionen.</p> <p>Uttrycket "den svenska modellen" har du kanske h&ouml;rt talas om. Inneb&ouml;rden &auml;r att fackf&ouml;rbund och arbetsgivarorganisationer f&ouml;rhandlar om kollektivavtal. N&auml;r modellen skapades p&aring; 1930-talet s&aring;g arbetsmarknaden givetvis annorlunda ut &auml;n idag. Avst&aring;nden mellan arbetsgivare och arbetstagare var st&ouml;rre i de stora f&ouml;retag som pr&auml;glade industrisamh&auml;llet. En stark fackf&ouml;reningsr&ouml;relse v&auml;xte fram f&ouml;r att st&aring; upp mot arbetsgivarnas krav p&aring; de anst&auml;llda.</p> <p>Idag ser det annorlunda ut. Allt fler arbetar p&aring; mindre f&ouml;retag i tj&auml;nstesektorn, d&auml;r den som har grundat f&ouml;retaget kanske ocks&aring; &auml;r den som har l&auml;ngst arbetsdagar. F&ouml;r dessa f&ouml;retag &auml;r det en sj&auml;lvklarhet att man behandlar sin personal v&auml;l. Personalen &auml;r som en investering och inte n&aring;got l&auml;tt utbytbart. Man skulle kunna s&auml;ga att fack och arbetsgivare i st&ouml;rre utstr&auml;ckning har gemensamma intressen idag &auml;n f&ouml;r hundra &aring;r sedan, s&auml;rskilt inom tj&auml;nstesektorn.</p> <p>En stor f&ouml;rdel med kollektivavtal f&ouml;r dig som &auml;r anst&auml;lld &auml;r att du slipper f&ouml;rhandla om alla olika f&ouml;rm&aring;ner p&aring; egen hand. Det kan vara sv&aring;rt att ha koll p&aring; en rimlig procentsats f&ouml;r ers&auml;ttning vid f&ouml;r&auml;ldraledighet, hur stort friskv&aring;rdsbidraget ska vara eller om det ska vara halv arbetsdag dag f&ouml;re r&ouml;d dag eller inte. I kollektivavtalet g&auml;ller samma regler f&ouml;r alla. Detta &auml;r s&aring; klart ocks&aring; en f&ouml;rdel &auml;ven f&ouml;r arbetsgivaren &ndash; kollektivavtalet &auml;r en f&auml;rdig paketl&ouml;sning.</p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE