Vad regleras i ett kollektivavtal?

<p>Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facket och arbetsgivaren. Där står det vad som gäller för lön och anställningsvillkor i din anställning och är ett komplement till det som står i lagen. Om du jobbar på ett privat företag med kollektivavtal så har du ett riktigt bra skydd som ger dig extra ersättning när du är föräldraledig, hjälp om du förlorar jobbet, försäkringar som skyddar vid en arbetsskada och en bra pension.</p> <p>Med kollektivavtal får du föräldralön vilket ger dig ungefär 90 procent av din lön när du är föräldraledig. För att få lite extra skydd om du skulle bli arbetslös kan du försäkra din lön med a-kassa och inkomstförsäkring. Med kollektivavtal får du dessutom råd, stöd och ekonomisk hjälp från ditt trygghetsråd.</p> <p>Är du sjuk i mindre än två veckor får du sjuklön från jobbet, och gäller det en längre period får du sjukpenning från Försäkringskassan. Med kollektivavtal får du också sjuklön från jobbet och sjukpension från Alecta. Tillsammans blir den totala ersättningen upp mot 90 procent av din lön.</p> <p>Om du skadar dig på jobbet så ingår en trygghetsförsäkring som skyddar dig. Med den får du ersättning för hela din lön och andra kostnader som skadan har fört med sig. Du kan också få invaliditetsersättning om du får bestående skador.&nbsp;</p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE