Vad är ett kollektivavtal?

<p>När du är på jobbet - får du då lön, semester, traktamente, avsättningar till pension, friskvårdsbidrag och terminalglasögon? Några av frågorna om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet är reglerade i lagar medan andra regleras i kollektivavtal. Lagarna stiftas av riksdagen, medan kollektivavtalen förhandlas av representanter för dig som jobbar och din arbetsgivare.</p> <p>I lagen står till exempel att alla har rätt till fem veckors semester per år, att arbetsgivaren ska betala skatt och arbetsgivaravgifter som bland annat ska gå till din pension och till att du ska få pengar från Försäkringskassan om du blir sjuk. Man kan säga att lagen sätter en miniminivå för vår trygghet på arbetsmarknaden.</p> <p>Men i Sverige har vi bestämt att politikerna inte ska blanda sig i alltför mycket i relationen mellan anställda och arbetsgivare. Man brukar prata om arbetsmarknadens parter: Fackföreningar och arbetsgivarorganisationer där anställda och arbetsgivare kan vara med och påverka hur villkoren ska se ut. Genom sina respektive organisationer kommer anställda och arbetsgivare överens om olika avtal om hur det ska vara på arbetsplatserna de representerar. De avtalen kallas för kollektivavtal. Det finns allt från små avtal för en arbetsplats till avtal för en viss bransch och stora avtal som omfattar en mycket stor del av arbetsmarknaden.&nbsp;</p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE