Vad är ett kollektivavtal?

<p>N&auml;r du &auml;r p&aring; jobbet &ndash; f&aring;r du d&aring; l&ouml;n, semester, traktamente, avs&auml;ttningar till pension, friskv&aring;rdsbidrag och terminalglas&ouml;gon? N&aring;gra av fr&aring;gorna om dina r&auml;ttigheter och skyldigheter p&aring; jobbet &auml;r reglerade i lagar medan andra regleras i kollektivavtal. Lagarna stiftas av riksdagen, medan kollektivavtalen f&ouml;rhandlas av representanter f&ouml;r dig som jobbar och din arbetsgivare.</p> <p>I lagen st&aring;r till exempel att alla har r&auml;tt till fem veckors semester per &aring;r, att arbetsgivaren ska betala skatt och arbetsgivaravgifter som bland annat ska g&aring; till din pension och till att du ska f&aring; pengar fr&aring;n F&ouml;rs&auml;kringskassan om du blir sjuk. Man kan s&auml;ga att lagen s&auml;tter en miniminiv&aring; f&ouml;r v&aring;r trygghet p&aring; arbetsmarknaden.</p> <p>Men i Sverige har vi best&auml;mt att politikerna inte ska blanda sig i alltf&ouml;r mycket i relationen mellan anst&auml;llda och arbetsgivare. Man brukar prata om arbetsmarknadens parter: Fackf&ouml;reningar och arbetsgivarorganisationer d&auml;r anst&auml;llda och arbetsgivare kan vara med och p&aring;verka hur villkoren ska se ut.</p> <p>Genom sina respektive organisationer kommer anst&auml;llda och arbetsgivare &ouml;verens om olika avtal om hur det ska vara p&aring; arbetsplatserna de representerar. De avtalen kallas f&ouml;r kollektivavtal. Det finns allt fr&aring;n sm&aring; avtal f&ouml;r en arbetsplats till avtal f&ouml;r en viss bransch och stora avtal som omfattar en mycket stor del av arbetsmarknaden.&nbsp;</p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE