Vad är föräldralön?

<p>Föräldralön är en kollektivavtalad ersättning som arbetsgivaren betalar till dig som är föräldraledig. Med föräldralön får du närmare 90 procent av din lön, oavsett hur mycket du tjänar.</p> <p>Du har oftast rätt till föräldralön när du har arbetat minst ett år. Efter ett år på jobbet har du rätt till två månaders föräldralön och efter två år får du sex månaders föräldralön. Du får föräldralön när du är hemma med barnet fram till att barnet har fyllt ett och ett halvt år. En del arbetsplatser har egna avtal, med andra villkor. Fråga ditt fackförbund eller din arbetsgivare hur&nbsp;ditt avtal ser ut.</p> <p>Föräldralönen brukar betalas ut i slutet på månaden, precis som vanlig lön. Det här är vad som gäller för de vanligaste kollektivavtalen om föräldralön, till exempel Teknikavtalet.</p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE