Vill du veta mer?

<p>Om du d&ouml;r mitt i livet kan din familj f&aring; ers&auml;ttning fr&aring;n flera h&aring;ll.&nbsp; Med kollektivavtal har du en livf&ouml;rs&auml;kring (TGL) som kan betalas ut till den du sj&auml;lv v&auml;ljer, oavsett din familjesituation. Genom tj&auml;nstepensionen ITP kan du l&auml;gga till flera f&ouml;rs&auml;kringar inom din tj&auml;nstepension &ndash; eller ta bort de f&ouml;rs&auml;kringar du inte beh&ouml;ver f&ouml;r att &ouml;ka din egen pension.</p> <h5>TGL &ndash; en livf&ouml;rs&auml;kring som ing&aring;r om du har kollektivavtal</h5> <p>Alla med kollektivavtal har livf&ouml;rs&auml;kringen TGL. Den ger en eng&aring;ngsutbetalning p&aring; 267 000 kronor till dina efterlevande. D&ouml;r du efter att du fyllt 55 minskar beloppet n&aring;got f&ouml;r varje &aring;r. TGL g&aring;r i f&ouml;rsta hand till den du &auml;r gift med, d&auml;refter till dina barn och i sista hand till dina f&ouml;r&auml;ldrar. Om du vill att n&aring;gon annan, till exempel din sambo, din b&auml;stis eller sn&auml;llaste grannen ska vara f&ouml;rm&aring;nstagare m&aring;ste du sj&auml;lv fylla i ett f&ouml;rm&aring;nstagarf&ouml;rordnande hos Collectum.</p> <p>Har du barn f&aring;r de dessutom ett barntill&auml;gg p&aring; 93 000 kronor (barn 0&ndash;16 &aring;r), 69 750 kronor (barn 17&ndash;18 &aring;r) eller 46 500 kronor (barn 19 &aring;r).</p> <h5>&Aring;terbetalningsskydd ger din pension till familjen &nbsp;</h5> <p>Om du har &aring;terbetalningsskydd i din ITP f&aring;r din make, maka, sambo eller barn tillbaka v&auml;rdet av den tj&auml;nstepension du tj&auml;nat in. &Aring;terbetalningsskydd betalas normalt ut varje m&aring;nad i fem &aring;r.</p> <h5>Familjeskydd &auml;r en f&ouml;rs&auml;kring som betalas ut m&aring;nadsvis</h5> <p>Familjeskydd &auml;r en ITP-f&ouml;rs&auml;kring som betalas ut m&aring;nadsvis till din familj mellan 5 och 20 &aring;r. Beloppet v&auml;ljer du sj&auml;lv, upp till 15 500 kronor i m&aring;naden.</p> <h5>Familjepension ger livsl&aring;ng trygghet</h5> <p>Om du &auml;r f&ouml;dd 1978 eller tidigare kan du ha tj&auml;nstepensionen ITP 2. I den ing&aring;r familjepension f&ouml;r alla som tj&auml;nar mer &auml;n 39 590 kronor i m&aring;naden (om du v&auml;ljer bort den &ouml;kar din egen pension). Familjepensionen betalas ut till barn till att de fyllt 20 &aring;r och livet ut till den du &auml;r gift med. Ju l&auml;ngre du har arbetat och ju mer du har tj&auml;nat, desto h&ouml;gre blir familjepensionen. </p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE