Vad kan du få ersättning för?

<p>Om oturen &auml;r framme och du trillar p&aring; jobbet eller r&aring;kar ut f&ouml;r n&aring;got annat olycksfall i arbetet kan du f&aring; ers&auml;ttning fr&aring;n den kollektivavtalade arbetsskadef&ouml;rs&auml;kringen TFA f&ouml;r:</p> <ul> <li>Inkomstf&ouml;rlust (du f&aring;r hela din l&ouml;n om du m&aring;ste vara sjukskriven)</li> <li>Kostnader f&ouml;r v&aring;rd, skadade kl&auml;der, glas&ouml;gon och liknande</li> <li>Sveda och v&auml;rk (du f&aring;r extra pengar om du &auml;r sjukskriven l&auml;ngre en m&aring;nad)</li> <li>Medicinsk invaliditet (om du inte blir helt &aring;terst&auml;lld efter skadan f&aring;r du extra ers&auml;ttning)</li> <li>Framtida kostnader (om du skadar dig s&aring; illa att du beh&ouml;ver l&auml;karv&aring;rd eller hemhj&auml;lp i forts&auml;ttningen)</li> <li>Rehabilitering och omskolning</li> </ul> <p>Om du skadar t&auml;nderna eller beh&ouml;ver sjukv&aring;rd utomlands kan du f&aring; ers&auml;ttning fr&aring;n F&ouml;rs&auml;kringskassan. </p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE