Vad kan du få ersättning för?

<p>Om oturen är framme och du trillar på jobbet eller råkar ut för något annat olycksfall i arbetet kan du få ersättning från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen TFA för:</p> <ul> <li>Inkomstförlust (du får hela din lön om du måste vara sjukskriven)</li> <li>Kostnader för vård, skadade kläder, glasögon och liknande</li> <li>Sveda och värk (du får extra pengar om du är sjukskriven längre en månad)</li> <li>Medicinsk invaliditet (om du inte blir helt återställd efter skadan får du extra ersättning)</li> <li>Framtida kostnader (om du skadar dig så illa att du behöver läkarvård eller hemhjälp i fortsättningen)</li> <li>Rehabilitering och omskolning</li> </ul> <p>Om du skadar tänderna eller behöver sjukvård utomlands kan du få ersättning från Försäkringskassan.</p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE