Vad är en arbetsskada?

<p>Om du skulle råka skada dig när du är på jobbet så kan du ha råkat ut för en arbetsskada. Vanligast är det som kallas olycksfall i arbetet, alltså att något händer plötsligt och oväntat. Det kan vara att du trillar och slår dig illa, får något i huvudet eller klämmer dig.</p> <p>Om du råkar ut för något på din vanliga väg till eller från jobbet, så kallas det för färdolycksfall. Det kan du också få ersättning för (men om en bil eller något annat fordon är inblandat så är det andra försäkringar som gäller).</p> <p>I vissa fall räknas även fysiska eller psykiska sjukdomar som inte beror på plötsliga olyckor, som arbetsskada. Då kallas det arbetssjukdom, och det kan till exempel röra sig om ryggskador eller nedsatt hörsel. <br /><br /></p> Gå till startsidan för KNEGDEG.SE