Kollektivavtal vid arbetsskada – arbetsskadeförsäkring TFA

Dina pengar om du skadar dig på jobbet. Med och utan kollektivavtal.

Skriv ut

Se vad du får

Din månadslön
Antal barn under 17
Din ålder
Har du inkomstförsäkring?
Blir du av med jobbet gör en inkomstförsäkring att du kan få ut 80 procent av din tidigare lön. Försäkringen ingår ofta i medlemskapet om du är med i ett fackförbund.
Har du tjänstepension?
Om du har tjänstepension sätter din arbetsgivare varje månad av en summa till dig. Har din arbetsgivare kollektivavtal ingår tjänstepension alltid, men du kan ha tjänstepension även utan kollektivavtal.
Med kollektivavtalMed kollektivavtal
Utan kollektivavtalUtan kollektivavtal

Om ditt resultatDet här får du

 • Vad är en arbetsskada? Vad är en arbetsskada?

  Vad är en arbetsskada?

  Om du skulle råka skada dig när du är på jobbet så kan du ha råkat ut för en arbetsskada. Vanligast är det som kallas olycksfall i arbetet, alltså att något händer plötsligt och oväntat. Det kan vara att du trillar och slår dig illa, får något i huvudet eller klämmer dig.

  Om du råkar ut för något på din vanliga väg till eller från jobbet, så kallas det för färdolycksfall. Det kan du också få ersättning för (men om en bil eller något annat fordon är inblandat så är det andra försäkringar som gäller).

  I vissa fall räknas även fysiska eller psykiska sjukdomar som inte beror på plötsliga olyckor, som arbetsskada. Då kallas det arbetssjukdom, och det kan till exempel röra sig om ryggskador eller nedsatt hörsel.

  Smitta kan räknas som arbetsskada med i regel gäller det inte vanliga infektionssjukdomar av typ förkylning. Exempel på arbetsskada förorsakad av smitta är gulsot och sjukhussjuka som drabbat sjukvårdspersonal.

 • Vad kan du få ersättning för? Vad kan du få ersättning för?

  Vad kan du få ersättning för?

  Om oturen är framme och du trillar på jobbet eller råkar ut för något annat olycksfall i arbetet kan du få ersättning från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen TFA för:

  • Inkomstförlust (du får hela din lön om du måste vara sjukskriven)
  • Kostnader för vård, skadade kläder, glasögon och liknande
  • Sveda och värk (du får extra pengar om du är sjukskriven längre en månad)
  • Medicinsk invaliditet (om du inte blir helt återställd efter skadan får du extra ersättning)
  • Framtida kostnader (om du skadar dig så illa att du behöver läkarvård eller hemhjälp i fortsättningen)
  • Rehabilitering och omskolning

  Om du skadar tänderna eller behöver sjukvård utomlands kan du få ersättning från Försäkringskassan.

 • Hur får du ersättning?Hur får du ersättning?

  Hur får du ersättning?

  Du måste tillsammans med din arbetsgivare anmäla till AFA Försäkring om du råkar ut för en arbetsskada. Gör du ingen anmälan får du ingen ersättning.

  Arbetsgivaren ska dessutom anmäla arbetsskadan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

   

 • Utan avtal? Utan avtal?

  Utan avtal?

  Om du råkar ut för en arbetsskada på en arbetsplats med kollektivavtal får du ersättning för hela din lön den tid du är sjukskriven. Du kan också få kompensation för kostnader samt sveda och värk. Vill det sig riktigt illa och du får en nedsatt arbetsförmåga får du ersättning för det också.

  Den försäkringen kollektivavtalet ger dig ger helt enkelt ett mycket bra ekonomiskt skydd om du skadar dig på jobbet.

  Saknar din arbetsplats kollektivavtal kan arbetsgivaren ändå ha tecknat en arbetsskadeförsäkring. Du behöver själv kolla upp vad som gäller för dig och hur försäkringen funkar.

  Med kollektivavtal slipper du det, och kan istället lägga energin på annat.

 • Vill du veta mer? Vill du veta mer?

  Vill du veta mer?

  Om du råkar ut för en arbetsskada ska du anmäla det till AFA Försäkring. De handlägger och betalar ut pengar, och på deras webbplats kan du också läsa mer om arbetsskadeförsäkringen.

  Du kan också läsa mer om arbetsskada och ta reda på vad som gäller på Ersättningskollen.se.

  Om du skadar tänderna eller råkar ut för någonting när du är utomlands kan du ha rätt till ersättning från den staliga arbetsskadeförsäkringen. Den kan du läsa mer om på Försäkringskassans webbplats.